Slapukų naudojimo politika

UAB APUS TURTO

INTERNETINĖS SVETAINĖS WWW.APUS.LT LANKYTOJŲ PRIVATUMO POLITIKA 


Šioje UAB APUS TURTO, juridinio asmens kodas 302249875, adresas Žalgirio g. 135, Vilnius, telefono numeris (8-627) 96605, el.paštas [email protected], internetinės svetainės www.apus.lt lankytojų privatumo politikoje pateikiama informacija kaip UAB APUS TURTAS tvarko asmens duomenis gautus UAB APUS TURTO internetinėje svetainėje www.apus.lt


1. SĄVOKOS

Lankytojas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris lankėsi UAB APUS TURTO internetinėje svetainėje www.apus.lt siekdamas naudotis UAB APUS TURTO ar su UAB APUS TURTU susijusių asmenų paslaugomis.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija tiesiogiai ar netiesiogiai, susijusi su lankytoju, kuri pateikiama UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje www.apus.lt išreiškiant susidomėjimą paslaugomis / nekilnojamojo turto objektais.

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, įskaitant, bet neapsiribojant rinkimas, įrašymas, naudojimas, saugojimas, perdavimas ir kt.

UAB APUS TURTAS – tai Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, kuriam suteiktas registracijos kodas yra 302249875 bei su UAB APUS TURTAS susiję nekilnojamojo turto agentai (brokeriai), kurių sąrašas skelbiamas UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje http://www.apus.lt/apus-kontaktai-ir-rekvizitai

Slapukas (angl. cookie) - trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile.

Užklausa – tai lankytojo siunčiamas tekstinis pranešimas UAB APUS TURTAS išreiškiant susidomėjimą UAB APUS TURTAS paslaugomis arba nekilnojamojo turto objektais patalpintais UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje www.apus.lt


2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šioje UAB APUS TURTAS internetinės svetainės lankytojų privatumo politikoje pateikiamos bendrosios nuostatos, kaip UAB APUS TURTAS tvarko internetinės svetainės lankytojų asmens duomenis. Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ar kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje www.apus.lt. Taip pat šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie internetinėje svetainėje naudojamus slapukus ir jų valdymą.

2.2. UAB APUS TURTAS užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.


3. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

UAB APUS TURTO internetinės svetainės www.apus.lt lankytojų asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš lankytojų, kuomet jie išreiškia susidomėjimą nekilnojamojo turto objektu, kurio duomenys yra pateikti UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje www.apus.lt arba išreiškia susidomėjimą kitomis UAB APUS TURTAS teikiamomis paslaugomis, siunčiant UAB APUS TURTAS užklausą. Pagrindinės asmens duomenų kategorijos, kurias UAB APUS TURTAS tvarko, kai asmens duomenys yra gaunami lankantis UAB APUS TURTAS internetinėje svetainėje, yra:

Asmens tapatybės duomenys – vardas ir pavardė, jeigu lankytojas tokius duomenis savo iniciatyva pateikia siųsdamas užklausą.

Kontaktiniai duomenys – telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.


4. SLAPUKAI

4.1. UAB APUS TURTO internetinėje svetainėje yra naudojami būtinieji ir analitiniai slapukai. Būtinieji slapukai yra naudojami be atskiro lankytojo sutikimo, tuo tarpu analitiniai slapukai yra naudojami tik esant lankytojo sutikimui. Kol lankytojas nepatvirtina sutikimo naudoti analitinius slapukus, tol šie lapukai yra neaktyvūs.

4.2. UAB „APUS TURTAS“ internetinėje svetainėje slapukai naudojami tam, kad nustatyti, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi mūsų svetainėje, įsiminti atliktus veiksmus (pvz. kokių nekilnojamojo turto objektų ieškojote; kuriais nekilnojamojo turto objektais susidomėjote), pateikti Jums aktualiausią informaciją, rinkti apibendrintą svetainės lankomumo statistiką. Pažymėtina, kad asmeninė informacija (asmens duomenys) naudojant slapukus nėra renkama.

4.3. UAB „APUS TURTAS“ internetinėje svetainėje naudojami slapukai:

Kategorija

Pavadinimas

Aprašymas

Galiojimo terminas (nuo pirmojo apsilankymo internetinėje svetainėje iki)

Būtinasis

_apus-rails4_session

Naudojamas autentifikuoto vartotojo tikrinimui

Iki naršyklės lango uždarymo momento

Analitinis

_utma

Naudojamas atskirti lankytojus / vartotojus ir sesijas

2 metai

Analitinis

_utmt

Naudojamas greičio prie serverio prisijungimo didinimui

10 minučių

Analitinis

_utmb

Naudojamas nustatant naujus lankytojus

30 minučių

Analitinis

_utmc

Naudojamas nustatant lankymosi interneto svetainėje trukmę

Iki naršyklės lango uždarymo momento

Analitinis

_utmz

Nustato kokiu būdu lankytojas pasiekė internetinę svetainę

6 mėnesius

Analitinis

_utmv

Saugo kintamus lankytojų duomenis

2 metus

Analitinis

_ga

Renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

2 metus

Analitinis

_gat

Renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

10 minučių


4.4. Lankytojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl analitinių slapukų naudojimo ar atlikti kitokius slapukų valdymo veiksmus. Kaip valdyti slapukus pateikia internetinių naršyklių savininkai:

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20aktyvavimas;
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt;
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Internet Edge - https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09;
Safari - https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471


5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAS

5.1. Pagrindinis tikslas, kurio siekia UAB APUS TURTAS tvarkydamas internetinės svetainės www.apus.lt lankytojų duomenis yra pateikti atsakymą į lankytojo užklausą, išreikštą susidomėjimą nekilnojamojo turto objektu ar UAB APUS TURTAS teikiamomis paslaugomis. Tai reiškia, kas asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra siekis imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b punktas).

5.2. UAB APUS TURTAS internetinės svetainės www.apus.lt lankytojų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais nėra naudojami.

5.3. UAB APUS TURTAS prašydamas sutikti su slapukų naudojimu internetinėje svetainėje www.apus.lt siekia analizuoti lankytojų statistiką, tobulinti internetinės svetainės veikimą. Tai reiškia, kad tiek analitiniai slapukai, tiek jų renkama informacija yra lankytojo sutikimu, kuris kaip asmens duomenų tvarkymo pagrindas įtvirtintas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a punkte.


5. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

UAB APUS TURTAS internetinės svetainės www.apus.lt lankytojų asmens duomenys gali būti perduoti tik Nekilnojamojo turto agentams (brokeriams), susijusiems su UAB APUS TURTU, kurie tarpininkauja parduodant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą.


7. GEOGRAFINĖ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA

UAB APUS TURTO internetinės svetainės www.apus.lt lankytojų duomenys tvarkomi tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.


8. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

UAB APUS TURTAS internetinės svetainės lankytojų duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina, atsižvelgiant į  UAB APUS TURTO komunikavimo su lankytojų terminą, bet ne ilgiau kaip 1 metus po komunikacijos su lankytoju pabaigos.


9. UAB APUS TURTAS INTERNETINĖS SVETAINĖS WWW.APUS.LT LANKYTOJO KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

9.1. UAB APUS TURTAS internetinės svetainės www.apus.lt lankytojo kaip asmens duomenų subjekto teisės aktų jam garantuojamos teisės, susijusios su jo Asmens duomenų tvarkymu apima teisę:

9.1.1. Reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.

9.1.2. Reikalauti ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei lankytojas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

9.1.3. Apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį UAB APUS TURTAS įvertins, ar lankytojas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti.

9.1.4. Gauti informaciją apie tai, ar UAB APUS TURTAS tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais.

9.1.5. Gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas).

9.1.6. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

9.1.7. Pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.vdai.lrv.lt, jei lankytojas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

9.2. UAB APUS TURTAS internetinės svetainės www.apus.lt lankytojas kaip asmens duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti UAB APUS TURTUI pateikęs prašymą. Atsakymas į prašymą pateikiamas ne vėliau per 1 (vieną) mėnesį. Lankytojas kaip asmens duomenų subjektas prašyme turi būti nurodyti savo kaip asmens duomenų subjekto identifikacinius duomenis. Identifikaciniai duomenys reikalingi siekiant identifikuoti asmens tapatybę ir apsaugoti asmens duomenis nuo trečiųjų asmenų neteisėto asmens duomenų sužinojimo. Prašymas gali būti pristatomas fiziškai į UAB APUS TURTO biurą adresu Žalgirio g. 135, Vilnius, siunčiamas registruotu paštu arba elektroniniu paštu [email protected]. Prašymas, siunčiamas elektroniniu paštu turi būti pasirašytas mobiliuoju arba elektroniniu parašu.


10. UAB APUS TURTAS INTERNETO SVETAINĖS WWW.APUS.LT PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR KEITIMAS

10.1. UAB APUS TURTAS šią interneto svetainės www.apus.lt lankytojų privatumo politiką keičia savo iniciatyva atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, teismų praktiką, rekomendacijas.

10.2. Pakeista (atnaujinta) UAB APUS TURTO interneto svetainės www.apus.lt lankytojų privatumo politika skelbiama UAB APUS TURTO internetinėje svetainėje www.apus.lt.

10.3. UAB APUS TURTO internetinės svetainės www.apus.lt lankytojų privatumo politika UAB APUS TURTO internetinėje svetainėje www.apus.lt skelbiama tik aktuali redakcija.

PARTNERIAI:

Apie mus

APUS TURTAS - ilgametę darbo patirtį sukaupusių profesionalų komanda, teikianti paslaugas nekilnojamojo turto srityje.

Kontaktai

Žalgirio g. 135, LT-08217, Vilnius
Telefonas 8 627 96 605
El. paštas [email protected]

Privatumas

Slapukų politika


Copyright © UAB APUS TURTAS 2008-2024